Natural farming – Doepserleven.nl

Louise de Graaf


Natural farming is geen moderne uitvinding, maar eerder een herontdekking van traditionele methoden die in harmonie zijn met de natuur. In een wereld waar intensieve landbouwpraktijken de norm zijn geworden, biedt natural farming een alternatieve benadering die draait om respect voor de natuurlijke cycli en het minimaliseren van menselijke tussenkomst.

Wat is natural farming?

Natural farming is ontstaan uit het idee om samen te werken met de natuur in plaats van deze te domineren.

De basis van natural farming rust op het principe van ‘Do Nothing’, waarbij het minimaliseren van menselijke bemoeienis en het vertrouwen op natuurlijke processen wordt beschouwd als de weg naar een gezonder ecosysteem.

Deze benadering van landbouw geeft voorrang aan zaadvaste rassen, de natuurlijke vormen van productieve planten. Het onderscheidt zich van genetisch gemodificeerd zaad en hybride zaden, waarbij de voorkeur wordt gegeven aan zaden die trouw blijven aan hun oorspronkelijke vorm en de biodiversiteit bevorderen.

In natural farming worden uien en aardappelen direct op de bodem gelegd, zonder ze te bedekken met aarde. De mulch fungeert als een natuurlijke bescherming voor de zaden en jonge planten, waardoor het natuurlijke groeiproces wordt gestimuleerd.

Een uniek aspect van natural farming is het gebruik van zaadballen. Deze ballen, gemaakt van zaad en klei, beschermen de zaden tot ze ontkiemen. Door zaadballen te gebruiken, vertrouwt men op de natuurlijke verspreiding van zaden, waarbij de natuur zelf bepaalt waar de zaadjes terechtkomen.

Zaaien en planten in natural farming

In natural farming is de keuze van zaden heel belangrijk. Er wordt onderscheid gemaakt tussen genetisch gemodificeerde zaden, hybride zaden en zaadvaste rassen. Hierbij maakt natural farming de voorkeur geeft aan zaadvaste rassen. Deze rassen behouden natuurlijke diversiteit en passen zich goed aan lokale omstandigheden aan.

Bij het zaaien en planten in natural farming valt op dat uien en aardappelen direct op de bodem worden gelegd, zonder extra aarde. Deze aanpak vertrouwt volledig op de mulchlaag als beschermende barrière, waardoor de noodzaak van extra bodembedekking verdwijnt. Deze benadering benadrukt niet alleen gezonde plantengroei, maar illustreert ook het ‘Do Nothing’-principe van natural farming, waarbij menselijke interventie tot een minimum wordt beperkt.

Natural farming, zaaien met zaadballen

Een boeiend onderdeel van natural farming is het gebruik van zaadballen. Deze eenvoudige, maar doeltreffende, ballen van zaad en klei beschermen de zaden en stimuleren een natuurlijke verspreiding. Het maken van zaadballen is een toegankelijk proces: zaad en klei worden gemengd in een verhouding van 1:30-40, waarna de kleimassa wordt gevormd tot ballen ter grootte van een kikkererwt. Na twee dagen drogen zijn de zaadballen klaar voor gebruik.

Dit biedt niet alleen bescherming aan de zaden, maar stelt de natuur ook in staat om te bepalen waar de zaden ontkiemen, wat de diversiteit en willekeur van plantlocaties bevordert. Zo worden de zaadballen een instrument in het ‘Do Nothing’-principe van natural farming, waarbij de natuur een actievere rol speelt in het groeiproces.

natural farming moestuin aanleggen

Een natural farming moestuin aanleggen

Een natural farming moestuin leg je aan door de bodem te bedekken met oude mest, stro en hooi. In een natural farming moestuin draait alles om het creëren van een gezond ecosysteem met minimale menselijke interventie. Hier is een overzicht van de opbouw van zo’n moestuin:

Bereid de bodem voor

Start eind juli/augustus. De zomergroenten zijn in volle productie. Begin met het plaatsen van winterplanten in de schaduw door te planten of te zaaien. Planten doe je door de mulchlaag “open te graven” en in de bodem te planten. Zaaien kan direct op de mulchlaag als deze niet hoger is dan 10 cm.

Mulchen bij natural farming

Laat de mulchlaag gedurende het proces hoog staan rond de planten. In oktober/november, wanneer de zomerproductie bijna eindigt, zaai je groenbemesters op de tuin.

In de winterperiode

In januari doodt vorst de zomerplanten. Laat ze als mulch op de grond liggen. Kleine plantjes van groenbemesters van de winter beginnen te groeien.

Groenbemesters zaaien

Eind februari (alleen voor experts) zaai je groenbemesters van de brassicaceae familie. Deze groeien flink en worden in mei gemaaid met een zeis.

Mulch aanvullen

Voor 100m² heb je nu 100kg organisch materiaal. Vul dit aan tot 20 cm met hooi en stro. In het tweede jaar heb je 150kg organisch materiaal en in het derde jaar 200kg, beide aan te vullen tot 20 cm met hooi en stro.

Zaaien ala natural farming

Natural farming adviseert het gebruik van zaailingen en zaden, bij voorkeur afkomstig van niet-gesnoeide of bespoten bomen. De zaden worden gezaaid via zaadbommen.

Do nothing en vertrouw in de natuur

‘Do Nothing’ in natural farming draait om het loslaten van constante menselijke interventie en vertrouwen op natuurlijke processen. In plaats van strikte plannen te volgen, wordt aangemoedigd om als een ‘kip zonder kop’ te handelen, waarbij zaden vrijelijk verspreid worden. Dit vertrouwen in natuurlijke cycli staat centraal in deze benadering. Het gelooft dat de natuur zelf in staat is om te gedijen zonder voortdurende menselijke tussenkomst. Het is een eenvoudige filosofie die pleit voor harmonie met de natuur in plaats van tegenwerking. Door niets te doen en te vertrouwen op de kracht van de natuur, kan men een duurzamere en meer in balans zijnde omgeving creëren. Het is een uitnodiging om de natuur te laten gedijen zonder overmatige menselijke controle.

natural farming methode doepserleven

Natural farming ala Doepserleven

Het eerste jaar van ons avontuur met natural farming gaat van start. We hebben de bestaande bedden en een deel van de moestuin voorbereid met mest, stro en hooi. Echter, we wonen hier nog geen twee jaar en begonnen met een kale paardenbak gevuld met zand en puin. Dit is precies waarom deze methode ons aanspreekt. Het vergt veel toevoeging van organisch materiaal om een vruchtbaar systeem op te bouwen, vooral omdat we te maken hebben met een slechte bodem. Dit is noodzakelijk in onze situatie.

Hoewel we deze basis hebben gelegd, is er nog geen goed ecosysteem aanwezig. We hebben vanaf het begin veel aandacht besteed aan het vergroten van de biodiversiteit en zullen hiermee doorgaan. Echter, we kiezen er niet voor om te zaaien met zaadbommen.

We kweken veel voor, wat eigenlijk niet de bedoeling is bij natural farming en hopelijk zal dit in de toekomst niet meer nodig zijn. Maar omdat we streven naar zelfvoorzienendheid, is dit voor nu wel de aanpak die we volgen.

Natural farming is niet alleen een agrarische methode; het is een levensfilosofie die oproept tot een dieper begrip en respect voor de natuurlijke wereld. Door terug te keren naar duurzame landbouwpraktijken hopen natural farming-beoefenaars een evenwichtige en gezonde toekomst voor de planeet te creëren. Het is een uitnodiging om de kunst van ‘Do Nothing’ te omarmen en te vertrouwen op de intrinsieke wijsheid van de natuur.

Bekijk ook Regeneratieve landbouw- wat is het?Website

Lees ook deze artikelen

Leave a Comment